U staat centraal!
De Stichting Revalidatiecentrum Curacao biedt all-round revalidatiezorg voor iedereen die moet revalideren, hetzij als gevolg van een aandoening of na een ongeluk.
Adequate, persoonlijke zorg
Ons Revalidatiecentrum staat voor adequate, persoonlijke zorg. De revalidatie bestaat uit multidisciplinair onderzoek, behandeling en begeleiding van specialistische aard. Er wordt met u persoonlijk bepaald welke doelstellingen nagestreefd worden en welke behandeling hierop aansluit. U staat hierbij volledig centraal.

Ons Revalidatieteam
Ons Revalidatieteam wordt gevormd door een
revalidatiearts, het verplegende personeel, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen en een maatschappelijk werkster. Er is tevens een nauwe samenwerking met de orthopedische instrumentenmakers van Curacao Orthotics & Prosthetics.

Meer informatie
Op deze website kunt u zich oriŽnteren op ons zorgproduct en onze organisatie. Meer gedetailleerde informatie over klinische en poliklinische behandelingen vindt u onder meer in onze
folders.
Voor verdere informatie bent u van harte welkom om
contactmet ons op te nemen.
SGR WEBPORTAAL